Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Glomfjord skole
Skoleveien 7
8160 GLOMFJORD
Org.nr 975287300
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Meløy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,1 18,6 19,1 19,5 23,7
Antall elever per årsverk til undervisning 7,1 8,1 8,1 9,1 6,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,3 68,8 67,1 50,3 34,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,3 10,8 11,2 16,0 17,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,8 9,4 9,6 10,3 8,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,7 8,3 7,8 9,6 5,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,8 14,0 12,7 14,8 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,4 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,7 7,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 78,4 77,5 88,1 93,9 65,2
Lærertimer som gis til undervisning 14 537 12 148 12 484 12 221 15 481
Undervisningstimer totalt per elev 100 87 87 78 108
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no