Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Glesnes skule
Goltavegen 5
5381 GLESVÆR
Org.nr 975287823
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,0 7,7 6,7 8,5 8,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 9,7 12,8 9,9 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,0 30,5 69,9 31,2 33,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8 30,8 16,9 29,9 27,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 10,1 13,3 10,2 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,7 15,3 14,7 11,8 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 731 5 472 4 556 5 927 5 681
Undervisningstimer totalt per elev 66 76 58 75 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no