Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Glesnes skule (utgått)
5381 GLESVÆR
Org.nr 975287823
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,7 6,7 8,5 8,2 8,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 12,8 9,9 9,9 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 30,5 69,9 31,2 33,6 39,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,8 16,9 29,9 27,5 28,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 13,3 10,2 9,9 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 14,7 11,8 11,4 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,9 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 472 4 556 5 927 5 681 6 089
Undervisningstimer totalt per elev 76 58 75 75 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no