Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjøvikregionen International School (privat)
Studievegen 17
2815 GJØVIK
Org.nr 913559460
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gjøvikregionen International School (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,8 9,1 12,5 15,4 17,1
Antall elever per årsverk til undervisning 6,9 8,2 10,3 10,0 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 6 8 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 19,5 24,5 18,0 17,8 38,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 34,5 33,1 52,1 50,2 24,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 11,7 15,2 15,6 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 9,4 9,2 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,9 12,0 15,2 15,4 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,7 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,6 25,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,8 12,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 435 6 475 8 288 9 869 10 737
Undervisningstimer totalt per elev 107 88 71 72 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no