Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjøvik skole
Skolegata 5
2821 GJØVIK
Org.nr 975274705
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gjøvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 35,6 34,1 30,7 35,0 30,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 10,6 11,3 9,8 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 3 4 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,2 108,6 78,1 52,0 42,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,1 8,5 12,5 16,2 21,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 10,6 11,4 9,9 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 15,1 15,1 12,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,1 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,9 97,3 93,2 96,7 92,5
Lærertimer som gis til undervisning 24 161 22 125 19 618 22 309 18 356
Undervisningstimer totalt per elev 73 70 65 76 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no