Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjøvik skole
Skolegata 5
2821 GJØVIK
Org.nr 975274705
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gjøvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 33,5 35,6 34,1 30,7 35,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 10,1 10,6 11,3 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 3 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,0 51,2 108,6 78,1 52,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,4 18,1 8,5 12,5 16,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 10,1 10,6 11,4 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 15,0 15,1 15,1 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 93,9 97,3 93,2 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 22 133 24 161 22 125 19 618 22 309
Undervisningstimer totalt per elev 65 73 70 65 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no