Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjøvik Læringssenter
Studievegen 15
2815 GJØVIK
Org.nr 976640780
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Gjøvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,2 5,5 6,2 3,4 2,8
Antall elever per årsverk til undervisning 6,2 9,2 8,5 9,0 2,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 580,0 980,0 23,2 42,6 8,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,0 0,9 32,7 19,8 24,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,2 12,2 11,3 11,9 3,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 119,2 0,0 0,0 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 72,8 86,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 105 3 500 3 642 2 129 1 767
Undervisningstimer totalt per elev 107 71 77 73 295
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no