Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjøvik kommune
Kommunenr 3407
Alle grunnskoler med adresse i Gjøvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 357,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 65
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,9
Lærertimer som gis til undervisning 224 055
Undervisningstimer totalt per elev 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no