Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjøvik kommune
Kommunenr 3407
Alle grunnskoler med adresse i Gjøvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 327,2 333,1 326,7 324,1 329,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 11,6 11,5 11,4 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 41 43 49 55 59
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,3 78,3 67,5 59,3 54,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,7 12,9 15,0 17,0 17,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 12,2 12,0 12,0 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 13,8 13,9 13,7 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 16,7 16,3 16,1 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,8 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,7 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,7 98,3 97,0 98,6 98,0
Lærertimer som gis til undervisning 205 401 205 935 205 582 204 152 205 820
Undervisningstimer totalt per elev 62 61 62 63 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no