Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjøvik kommune
Kommunenr 3407
Alle grunnskoler med adresse i Gjøvik kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Gjøvik kommune 352,2 362,4 353,9 352,4 357,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Gjøvik kommune 11,0 11,1 11,2 11,1 10,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Gjøvik kommune 46 48 57 66 65
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Gjøvik kommune 75,8 73,3 61,0 52,5 52,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Gjøvik kommune 12,9 13,2 16,2 18,7 18,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Gjøvik kommune 11,8 11,8 11,9 12,0 11,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Gjøvik kommune 12,8 13,2 13,3 13,3 12,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Gjøvik kommune 15,9 16,0 15,9 15,8 15,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Gjøvik kommune 13,4 13,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Gjøvik kommune 17,1 16,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Gjøvik kommune 17,9 16,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Gjøvik kommune 96,2 98,1 96,6 98,2 96,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Gjøvik kommune 222 596 226 018 223 499 222 058 224 055
Innlandet fylke
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Gjøvik kommune 64 65 64 64 66
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no