Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjøvik kommune
Kommunenr 3407
Alle grunnskoler med adresse i Gjøvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 352,2 362,4 353,9 352,4 357,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 11,1 11,2 11,1 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 46 48 57 66 65
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,8 73,3 61,0 52,5 52,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,9 13,2 16,2 18,7 18,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 11,8 11,9 12,0 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,8 13,2 13,3 13,3 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 16,0 15,9 15,8 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,9 16,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 98,1 96,6 98,2 96,9
Lærertimer som gis til undervisning 222 596 226 018 223 499 222 058 224 055
Undervisningstimer totalt per elev 64 65 64 64 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no