Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjøvik kommune
Kommunenr 0502
Alle grunnskoler med adresse i Gjøvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 348,6 352,2 362,4 353,9 352,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 11,0 11,1 11,2 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 39 46 48 57 66
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,0 75,8 73,3 61,0 52,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,1 12,9 13,2 16,2 18,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 11,8 11,8 11,9 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,7 12,8 13,2 13,3 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 15,9 16,0 15,9 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1 96,2 98,1 96,6 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 221 683 222 596 226 018 223 499 222 058
Undervisningstimer totalt per elev 65 64 65 64 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no