Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjøra Oppvekstsenter - Avd skule
Fjellgardsvegen 12
6613 GJØRA
Org.nr 975288870
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sunndal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,0 3,4 3,4 3,3 3,3
Antall elever per årsverk til undervisning 5,8 5,6 5,2 6,0 6,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 242,9 177,8 166,7 105,6 46,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,3 2,7 2,7 5,4 12,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,8 5,7 5,3 6,0 5,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,1 5,9 5,3 6,0 5,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 3,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,6 98,2 98,2 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 155 2 119 2 119 2 356 2 356
Undervisningstimer totalt per elev 127 132 141 124 124
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no