Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjøra oppvekstsenter - Avd skule
Fjellgardsvegen 12
6613 GJØRA
Org.nr 975288870
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sunndal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,4 3,4 3,3 3,3 4,1
Antall elever per årsverk til undervisning 5,6 5,2 6,0 6,0 5,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 177,8 166,7 105,6 46,3 56,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,7 2,7 5,4 12,3 9,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,7 5,3 6,0 5,9 5,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,9 5,3 6,0 5,9 5,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,1 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 3,1 4,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2 98,2 100,0 100,0 86,7
Lærertimer som gis til undervisning 2 119 2 119 2 356 2 356 2 884
Undervisningstimer totalt per elev 132 141 124 124 131
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no