Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjølme skole
Skolevegen
7310 GJØLME
Org.nr 974588412
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Orkdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,4 11,1 10,5 10,0 10,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 13,4 14,3 15,0 15,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 141,8 112,7 97,8 131,6 77,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,8 10,6 13,0 9,8 17,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 13,3 14,3 15,0 15,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 15,3 16,2 17,4 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 754 7 362 6 873 6 377 6 691
Undervisningstimer totalt per elev 52 55 52 49 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no