Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjøklep ungdomsskole
Vesthøyveien 7a
3085 HOLMESTRAND
Org.nr 974542714
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Holmestrand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 38,6 38,0 35,2 35,2 35,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 10,6 12,2 11,7 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 5 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,7 63,7 74,4 54,9 54,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,7 14,3 14,3 18,6 19,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,0 14,1 16,4 15,8 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 16,9 18,7 33,4 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,9 97,3 97,3 97,9
Lærertimer som gis til undervisning 22 401 21 589 20 140 20 140 20 216
Undervisningstimer totalt per elev 58 62 54 56 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no