Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjettum skole
Vallerveien 133
1346 GJETTUM
Org.nr 974552337
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,2 28,0 27,3 28,5 28,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 14,0 14,0 13,8 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 155,5 345,0 0,0 0,0 797,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,5 3,6 0,0 0,0 1,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,3 18,6 18,6 18,4 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,4 23,0 20,8 20,9 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,9 20,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,1 87,0 92,5 94,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 309 16 220 15 773 16 380 16 348
Undervisningstimer totalt per elev 48 47 47 47 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no