Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjesvær skole (utgått)
Walsøenesvn 2
9765 GJESVÆR
Org.nr 975279987
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Gjesvær skole (utgått) 2,8 2,7 2,7 2,4 1,4
Nordkapp kommune 34,8 37,3 37,5 42,9 35,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1 171,3 1 181,7 1 168,7 1 155,2 1 141,8
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Gjesvær skole (utgått) 3,2 3,6 2,8 1,7 1,5
Nordkapp kommune 11,2 10,0 9,4 8,1 9,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 8,4 8,3 8,3 8,1 8,1
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Gjesvær skole (utgått) 0 0 0 0 0
Nordkapp kommune 6 5 6 5 5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 135 133 138 138 137
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Gjesvær skole (utgått) 128,6 128,6 100,0 0,0 0,0
Nordkapp kommune 61,5 63,9 56,0 65,9 58,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 65,0 65,0 62,2 60,0 59,1
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Gjesvær skole (utgått) 2,5 2,6 2,6 0,0 0,0
Nordkapp kommune 17,2 14,4 15,4 11,4 14,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,5 11,3 11,8 12,0 12,0
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Gjesvær skole (utgått) 4,7 4,1 2,4 1,1 4,4
Nordkapp kommune 12,6 10,8 10,4 9,3 10,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 9,2 9,0 8,9 8,9 8,8
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Gjesvær skole (utgått) 2,0 4,1 4,1 2,6 1,2
Nordkapp kommune 12,3 11,5 10,5 8,6 10,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 10,1 9,9 10,0 9,7 9,6
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Gjesvær skole (utgått) 3,7 4,3 3,4 2,0 1,9
Nordkapp kommune 14,6 12,7 11,6 11,1 13,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 12,1 11,8 11,6 11,3 11,2
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Gjesvær skole (utgått) 1,1 0,0
Nordkapp kommune 10,0 12,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 10,5 10,2
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Gjesvær skole (utgått) 0,0 4,4
Nordkapp kommune 11,8 14,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,9 11,9
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Gjesvær skole (utgått) 2,6 1,2
Nordkapp kommune 11,4 14,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,8 11,6
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Gjesvær skole (utgått) 88,6 100,0 100,0 87,8 100,0
Nordkapp kommune 95,3 95,7 95,0 96,5 100,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 92,3 91,7 90,4 90,7 92,7
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Gjesvær skole (utgått) 1 996 1 768 1 768 1 639 884
Nordkapp kommune 23 238 24 397 24 498 28 368 22 306
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 736 638 744 838 739 649 729 006 715 977
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Gjesvær skole (utgått) 222 196 253 410 442
Nordkapp kommune 63 71 76 88 75
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 84 86 86 88 88
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no