Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjesvær skole (utgått)
Walsøenesvn 2
9765 GJESVÆR
Org.nr 975279987
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2,8 2,7 2,7 2,4 1,4
Antall elever per årsverk til undervisning 3,2 3,6 2,8 1,7 1,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 128,6 128,6 100,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,5 2,6 2,6 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,7 4,1 2,4 1,1 4,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,0 4,1 4,1 2,6 1,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,7 4,3 3,4 2,0 1,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 1,1 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 4,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 2,6 1,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,6 100,0 100,0 87,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 996 1 768 1 768 1 639 884
Undervisningstimer totalt per elev 222 196 253 410 442
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no