Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjesdal ungdomsskole
Solåsveien 33
4331 ÅLGÅRD
Org.nr 975275639
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Gjesdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 38,1 36,0 36,6 38,8 38,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 13,0 11,4 10,9 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 5 11 6 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,5 72,9 34,0 59,3 105,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,6 15,2 29,6 15,9 9,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,0 17,4 15,1 14,5 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,8 21,4 22,1 19,1 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,1 20,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,8 95,1 98,2 97,2 95,5
Lærertimer som gis til undervisning 21 660 20 026 21 195 22 042 21 897
Undervisningstimer totalt per elev 51 50 58 60 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no