Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjesdal ungdomsskole
Solåsveien 33
4330 ÅLGÅRD
Org.nr 975275639
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Gjesdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 39,4 38,1 36,0 36,6 38,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 12,7 13,0 11,4 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 10 5 11 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,8 41,5 72,9 34,0 59,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,8 26,6 15,2 29,6 15,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,7 17,0 17,4 15,1 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,2 19,8 21,4 22,1 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 95,8 95,1 98,2 97,2
Lærertimer som gis til undervisning 21 489 21 660 20 026 21 195 22 042
Undervisningstimer totalt per elev 50 51 50 58 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no