Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjerpen ungdomsskole
Luksefjellvegen 20
3716 SKIEN
Org.nr 975278190
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 24,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 239,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 593
Undervisningstimer totalt per elev 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no