Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjerpen ungdomsskole
Luksefjellvegen 20
3716 SKIEN
Org.nr 975278190
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Gjerpen ungdomsskole 26,5 25,9 26,0 25,1 24,2
Skien kommune 521,2 530,0 527,9 531,4 540,9
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Gjerpen ungdomsskole 13,3 13,3 13,2 13,2 13,1
Skien kommune 12,9 12,6 12,7 12,7 12,2
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Gjerpen ungdomsskole 1 0 1 1 1
Skien kommune 57 63 71 86 85
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Gjerpen ungdomsskole 563,5 29 300,0 332,6 277,7 239,8
Skien kommune 105,0 94,6 84,5 70,1 70,6
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Gjerpen ungdomsskole 2,0 0,0 3,4 4,1 4,7
Skien kommune 11,0 11,9 13,5 16,2 15,7
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Gjerpen ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skien kommune 14,2 13,3 13,3 13,5 12,7
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Gjerpen ungdomsskole 17,7 17,8 17,6 17,6 17,4
Skien kommune 14,2 15,0 15,2 15,0 15,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Gjerpen ungdomsskole 18,9 18,8 18,5 18,6 19,8
Skien kommune 17,8 17,3 18,1 17,8 17,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Gjerpen ungdomsskole 0,0 0,0
Skien kommune 16,7 14,8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Gjerpen ungdomsskole 0,0 0,0
Skien kommune 18,0 18,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Gjerpen ungdomsskole 18,6 19,8
Skien kommune 19,1 20,1
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Gjerpen ungdomsskole 88,8 91,2 95,4 100,0 100,0
Skien kommune 98,5 97,5 98,6 97,8 98,7
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Gjerpen ungdomsskole 14 461 14 426 14 716 14 226 13 593
Skien kommune 330 853 338 669 339 908 339 263 350 307
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Gjerpen ungdomsskole 49 49 50 50 50
Skien kommune 55 57 56 56 59
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no