Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjerpen ungdomsskole
Luksefjellvegen 20
3716 SKIEN
Org.nr 975278190
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,5 26,5 25,9 26,0 25,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 13,3 13,3 13,2 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 563,5 29 300,0 332,6 277,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 2,0 0,0 3,4 4,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,2 17,7 17,8 17,6 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,7 18,9 18,8 18,5 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 88,8 91,2 95,4 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 373 14 461 14 426 14 716 14 226
Undervisningstimer totalt per elev 48 49 49 50 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no