Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjerpen barneskole
Siljanvegen 22
3719 SKIEN
Org.nr 975278077
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 40,2 42,3 39,3 41,9 42,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 11,2 11,6 10,8 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 5 8 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,5 100,5 85,7 50,7 44,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,0 10,0 12,2 19,2 21,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 13,5 13,6 12,5 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,9 2,3 2,9 2,2 2,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 17,5 18,0 16,8 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 26 716 28 120 26 318 28 143 29 361
Undervisningstimer totalt per elev 61 66 64 69 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no