Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjerøy skole
Gjerøy
8195 GJERØY
Org.nr 975287270
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Rødøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,8 4,5 3,5 2,1 3,5
Antall elever per årsverk til undervisning 4,4 3,9 3,2 3,5 2,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,3 3,3 3,1 3,7 1,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,9 6,0 4,8 0,0 5,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,2 4,7 3,8 3,7 2,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 1,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 1,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 5,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,6 87,9 69,2 100,0 81,7
Lærertimer som gis til undervisning 2 589 2 891 2 428 1 064 2 302
Undervisningstimer totalt per elev 162 181 221 213 329
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no