Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjernes skule
5700 VOSS
Org.nr 975281876
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Voss Herad skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,6 11,7 12,7 13,6 10,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 11,1 11,2 10,8 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 114,0 136,0 62,3 115,4 51,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,1 7,4 16,7 8,6 23,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 11,3 11,2 10,9 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 12,3 14,0 16,7 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,2 83,8 93,9 86,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 017 7 845 8 759 9 291 7 200
Undervisningstimer totalt per elev 58 67 66 69 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no