Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjernes skule
Gjernesmoen 8
5700 VOSS
Org.nr 975281876
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Voss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,0 10,6 11,7 12,7 13,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,9 11,1 11,2 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,4 114,0 136,0 62,3 115,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9 10,1 7,4 16,7 8,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 12,8 11,3 11,2 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,1 13,8 12,3 14,0 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 85,2 83,8 93,9 86,9
Lærertimer som gis til undervisning 5 016 7 017 7 845 8 759 9 291
Undervisningstimer totalt per elev 60 58 67 66 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no