Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjerdsvika skule
Gjerdsvikvegen 373
6083 GJERDSVIKA
Org.nr 975277321
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Sande kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,1 2,3 1,9 1,9 1,7
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9 7,6 7,8 6,1 5,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 127,8 850,0 155,6 27,5 42,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,9 0,9 4,8 21,3 11,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,7 7,5 7,7 6,1 4,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,7 7,5 8,9 7,0 5,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,9 5,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,3 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 72,4 55,5 34,9 62,4
Lærertimer som gis til undervisning 2 152 1 653 1 334 1 331 1 192
Undervisningstimer totalt per elev 94 97 95 121 149
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no