Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjerdsvika skule
Gjerdsvikvegen 373
6083 GJERDSVIKA
Org.nr 975277321
Offentlig skole
Grunnskole
1.-5. trinn
Skoleeier: Sande kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,3 3,1 2,3 1,9 1,9
Antall elever per årsverk til undervisning 6,9 7,9 7,6 7,8 6,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 30,3 127,8 850,0 155,6 27,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,1 5,9 0,9 4,8 21,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,7 7,7 7,5 7,7 6,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,7 7,7 7,5 8,9 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 72,4 55,5 34,9
Lærertimer som gis til undervisning 2 152 2 152 1 653 1 334 1 331
Undervisningstimer totalt per elev 108 94 97 95 121
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no