Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjerdrum ungdomsskole
Brådalsgutua 12
2022 GJERDRUM
Org.nr 974547651
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Gjerdrum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,3 27,9 24,8 25,8 26,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 11,3 13,2 12,7 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 111,3 101,8 106,0 86,3 84,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 9,7 10,7 12,7 13,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,0 15,1 17,6 16,9 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,3 16,7 19,7 21,4 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,0 86,2 92,7 99,1 98,5
Lærertimer som gis til undervisning 13 890 16 009 14 003 14 662 15 346
Undervisningstimer totalt per elev 49 58 50 52 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no