Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjerdrum kommune
Kommunenr 0234
Alle grunnskoler med adresse i Gjerdrum kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 69,3 74,4 71,4 76,3 71,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 13,7 14,3 13,2 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 8 8 12 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 99,3 111,2 116,9 78,2 74,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,1 11,0 10,9 15,1 17,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 15,2 15,0 13,6 15,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,0 15,0 17,6 16,9 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 16,7 17,9 18,0 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,5 81,6 90,6 93,5 94,0
Lærertimer som gis til undervisning 44 572 46 960 45 067 48 672 45 880
Undervisningstimer totalt per elev 50 52 50 54 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no