Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjerdrum barneskole
Gjerivegen 3a
2022 GJERDRUM
Org.nr 975272532
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gjerdrum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,8 24,5 24,6 27,1 23,9
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 15,0 15,2 13,7 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 94,5 118,9 166,7 95,5 77,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9 11,4 8,2 13,0 18,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0 15,1 15,4 13,8 15,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 16,9 18,5 18,6 21,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 75,4 68,6 91,4 85,7 88,7
Lærertimer som gis til undervisning 15 999 16 416 16 302 18 164 16 217
Undervisningstimer totalt per elev 49 49 49 54 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no