Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjemnes kommune
Kommunenr 1557
Alle grunnskoler med adresse i Gjemnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 32,0 31,3 34,9 35,3 36,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 11,3 10,4 9,7 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 5 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,9 57,6 60,3 65,9 51,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,7 18,6 15,6 14,1 17,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 11,6 11,0 10,2 9,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 14,6 13,5 12,7 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 13,7 13,2 12,2 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,7 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,8 15,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,3 91,9 91,4 90,6 89,6
Lærertimer som gis til undervisning 21 451 21 154 22 522 23 959 23 250
Undervisningstimer totalt per elev 64 63 69 73 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no