Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjemnes kommune
Kommunenr 1557
Alle grunnskoler med adresse i Gjemnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,2 32,0 31,3 34,9 35,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 11,1 11,3 10,4 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 6 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,8 70,9 57,6 60,3 65,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1 14,7 18,6 15,6 14,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 11,7 11,6 11,0 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,1 13,4 14,6 13,5 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,6 13,7 13,7 13,2 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,7 90,3 91,9 91,4 90,6
Lærertimer som gis til undervisning 22 998 21 451 21 154 22 522 23 959
Undervisningstimer totalt per elev 69 64 63 69 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no