Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjelsvik skule
Førdefjordvegen 3079
6983 KVAMMEN
Org.nr 975276376
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Askvoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,7 6,8 6,9 7,0 7,3
Antall elever per årsverk til undervisning 6,8 7,7 7,2 7,6 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 116,2 127,0 112,8 133,3 150,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,5 5,4 5,7 5,1 4,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,0 7,6 8,1 7,7 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,0 11,0 8,1 9,6 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,8 8,7 8,2 8,8 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 87,3 95,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 446 4 339 4 344 4 546 4 713
Undervisningstimer totalt per elev 103 92 99 95 87
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no