Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjellerås skole
Karisveien 18
2013 SKJETTEN
Org.nr 974555808
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skedsmo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 38,5 38,0 39,4 43,8 43,1
Antall elever per årsverk til undervisning 16,0 15,8 16,2 14,5 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 123,5 136,7 243,0 203,3 230,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,9 10,0 5,6 6,2 5,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,9 15,8 16,2 14,6 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 17,4 18,4 16,8 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,5 88,6 90,6 93,3 91,9
Lærertimer som gis til undervisning 24 068 24 410 24 624 27 960 27 569
Undervisningstimer totalt per elev 46 47 46 51 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no