Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gjellerås skole
Karisveien 18
2013 SKJETTEN
Org.nr 974555808
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lillestrøm kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 38,0 39,4 43,8 43,1 41,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,8 16,2 14,5 14,1 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 2 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 136,7 243,0 203,3 230,4 149,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 5,6 6,2 5,3 8,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,8 16,2 14,6 14,1 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 18,4 16,8 16,8 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,8 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,8 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,6 90,6 93,3 91,9 97,2
Lærertimer som gis til undervisning 24 410 24 624 27 960 27 569 26 890
Undervisningstimer totalt per elev 47 46 51 53 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no