Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Giske ungdomsskole
Smeaheiveien 24
4317 SANDNES
Org.nr 974610892
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 40,4 42,6 42,1 49,8 51,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,5 13,7 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 5 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,5 92,4 89,3 90,7 103,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,4 11,3 12,6 10,8 9,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,0 16,6 18,2 16,1 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,1 21,0 22,0 19,2 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3 19,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,5 92,4 92,7 94,3 94,7
Lærertimer som gis til undervisning 22 586 23 470 22 771 26 530 27 331
Undervisningstimer totalt per elev 51 53 48 54 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no