Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Giske ungdomsskole
Smeaheiveien 24
4317 SANDNES
Org.nr 974610892
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 52,6 40,4 42,6 42,1 49,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 12,8 12,5 13,7 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 4 5 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,2 104,5 92,4 89,3 90,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,4 10,4 11,3 12,6 10,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,8 17,0 16,6 18,2 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,6 21,1 21,0 22,0 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,5 95,5 92,4 92,7 94,3
Lærertimer som gis til undervisning 30 952 22 586 23 470 22 771 26 530
Undervisningstimer totalt per elev 68 51 53 48 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no