Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Giske Oppvekstsenter - Avd skule
Giske
6052 GISKE
Org.nr 975284034
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Giske kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,8 8,8 9,8 10,4 9,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 11,0 10,0 9,9 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 30,0 36,2 33,5 28,1 26,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 34,7 27,7 26,9 31,5 32,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 10,9 10,1 10,2 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 13,2 12,4 12,6 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,7 97,1 89,6 81,0 91,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 929 5 929 6 555 6 897 6 983
Undervisningstimer totalt per elev 64 67 74 75 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no