Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Giske kommune
Kommunenr 1532
Alle grunnskoler med adresse i Giske kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 108,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 18
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,3
Lærertimer som gis til undervisning 71 246
Undervisningstimer totalt per elev 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no