Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Giske kommune
Kommunenr 1532
Alle grunnskoler med adresse i Giske kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Giske kommune 107,4 104,9 104,7 107,2 108,3
Møre og Romsdal fylke 3 159,7 3 171,1 3 243,9 3 276,0 3 332,6
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Giske kommune 12,1 12,6 12,2 12,0 11,8
Møre og Romsdal fylke 11,6 11,6 11,2 11,1 10,8
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Giske kommune 18 15 14 15 18
Møre og Romsdal fylke 489 526 546 581 602
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Giske kommune 66,5 80,2 80,6 77,7 64,3
Møre og Romsdal fylke 67,0 62,3 59,8 56,3 53,9
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Giske kommune 16,3 14,1 13,8 14,2 16,9
Møre og Romsdal fylke 15,5 16,6 16,8 17,7 18,1
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Giske kommune 13,3 13,2 12,6 12,5 12,2
Møre og Romsdal fylke 12,3 12,3 11,8 11,6 11,2
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Giske kommune 13,1 15,7 15,7 14,7 14,9
Møre og Romsdal fylke 13,8 13,8 13,6 13,8 13,5
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Giske kommune 16,6 17,0 16,9 17,0 16,7
Møre og Romsdal fylke 15,9 15,9 15,4 15,4 14,9
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Giske kommune 15,3 14,7
Møre og Romsdal fylke 14,0 13,0
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Giske kommune 16,5 16,9
Møre og Romsdal fylke 14,9 14,9
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Giske kommune 20,3 19,5
Møre og Romsdal fylke 17,7 17,4
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Giske kommune 92,9 91,9 90,4 96,5 92,3
Møre og Romsdal fylke 96,3 95,1 95,1 94,7 94,8
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Giske kommune 68 522 67 015 68 647 70 144 71 246
Møre og Romsdal fylke 2 011 739 2 021 990 2 084 490 2 106 204 2 148 389
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Giske kommune 59 57 59 59 61
Møre og Romsdal fylke 61 62 64 64 66
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no