Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Giske kommune
Kommunenr 1532
Alle grunnskoler med adresse i Giske kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Alnes skule
Giske oppvekstsenter - Avd skule 8,8 9,8 10,4 9,9 9,2
Godøy skule 18,4 18,5 19,2 21,3 20,6
Valderøy barneskule 32,2 32,4 33,6 32,7 36,7
Valderøy ungdomsskule 29,5 27,6 25,4 25,2 24,4
Vigra skule 18,5 16,7 16,0 18,1 17,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Alnes skule
Giske oppvekstsenter - Avd skule 11,0 10,0 9,9 8,8 9,7
Godøy skule 10,9 11,2 9,9 9,9 10,4
Valderøy barneskule 14,7 14,2 13,6 14,0 12,3
Valderøy ungdomsskule 10,1 12,1 11,9 12,4 12,8
Vigra skule 12,3 13,3 13,7 12,3 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen
Alnes skule
Giske oppvekstsenter - Avd skule 2 3 3 3 2
Godøy skule 2 2 3 2 4
Valderøy barneskule 8 7 6 6 9
Valderøy ungdomsskule 2 1 1 2 1
Vigra skule 3 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Alnes skule
Giske oppvekstsenter - Avd skule 36,2 33,5 28,1 26,1 35,3
Godøy skule 80,0 89,4 66,7 84,1 55,3
Valderøy barneskule 52,1 65,2 76,5 69,0 46,6
Valderøy ungdomsskule 140,7 264,4 195,6 179,4 181,9
Vigra skule 78,4 87,8 130,1 101,0 118,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Alnes skule
Giske oppvekstsenter - Avd skule 27,7 26,9 31,5 32,1 25,2
Godøy skule 12,2 11,3 13,6 10,6 17,5
Valderøy barneskule 26,0 20,6 16,9 19,1 25,1
Valderøy ungdomsskule 6,0 3,7 5,4 6,1 5,9
Vigra skule 14,5 14,2 9,5 10,9 10,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Alnes skule
Giske oppvekstsenter - Avd skule 10,9 10,1 10,2 8,9 9,8
Godøy skule 12,6 11,8 9,3 11,8 13,1
Valderøy barneskule 14,6 14,5 13,8 14,0 12,3
Valderøy ungdomsskule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vigra skule 12,4 13,5 14,0 12,3 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Alnes skule
Giske oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Godøy skule 12,1 14,2 15,4 10,4 10,4
Valderøy barneskule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Valderøy ungdomsskule 13,4 16,1 15,8 16,5 17,0
Vigra skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Alnes skule
Giske oppvekstsenter - Avd skule 13,2 12,4 12,6 10,7 11,0
Godøy skule 16,8 17,4 16,7 17,2 16,3
Valderøy barneskule 17,4 16,8 15,9 16,5 16,8
Valderøy ungdomsskule 18,7 19,2 20,2 20,7 20,9
Vigra skule 14,4 16,8 17,7 17,4 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Alnes skule
Giske oppvekstsenter - Avd skule 11,5 11,4
Godøy skule 16,2 16,6
Valderøy barneskule 15,6 14,8
Valderøy ungdomsskule 0,0 0,0
Vigra skule 15,9 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Alnes skule
Giske oppvekstsenter - Avd skule 10,1 10,5
Godøy skule 16,2 17,2
Valderøy barneskule 17,7 20,0
Valderøy ungdomsskule 0,0 0,0
Vigra skule 19,2 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Alnes skule
Giske oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0
Godøy skule 18,8 15,4
Valderøy barneskule 0,0 0,0
Valderøy ungdomsskule 20,7 20,9
Vigra skule 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Alnes skule
Giske oppvekstsenter - Avd skule 97,1 89,6 81,0 91,0 76,4
Godøy skule 70,6 84,2 90,7 94,3 93,7
Valderøy barneskule 96,6 100,0 95,8 100,0 100,0
Valderøy ungdomsskule 100,0 91,0 88,8 98,9 86,6
Vigra skule 95,5 86,2 86,2 92,5 89,1
Lærertimer som gis til undervisning
Alnes skule
Giske oppvekstsenter - Avd skule 5 929 6 555 6 897 6 983 6 271
Godøy skule 11 535 11 742 12 560 13 414 13 309
Valderøy barneskule 22 090 22 685 23 740 22 893 25 837
Valderøy ungdomsskule 16 230 14 452 14 722 14 756 13 455
Vigra skule 12 738 11 581 10 728 12 098 12 374
Undervisningstimer totalt per elev
Alnes skule
Giske oppvekstsenter - Avd skule 67 74 75 84 76
Godøy skule 64 63 72 71 67
Valderøy barneskule 51 52 54 53 60
Valderøy ungdomsskule 65 54 55 53 51
Vigra skule 60 56 54 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no