Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Giske kommune
Kommunenr 1532
Alle grunnskoler med adresse i Giske kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Andøy kommune 67,7 70,6 72,7 67,1 65,1
Averøy kommune 80,4 80,0 79,8 79,3 76,6
Brønnøy kommune 101,5 93,8 102,8 108,2 105,6
Giske kommune 107,4 104,9 104,7 107,2 108,3
Hadsel kommune 110,8 111,9 101,8 102,1 105,0
Inderøy kommune 93,5 95,1 95,0 90,5 89,6
Indre Fosen kommune 131,0 130,1
Oppdal kommune 88,3 90,0 88,6 88,0 87,4
Rauma kommune 85,5 84,0 85,1 88,5 94,3
Røros kommune 56,7 56,3 60,1 55,2 58,8
Sortland - Suortá kommune 136,7 144,4 142,4 141,2 141,4
Surnadal kommune 66,5 70,5 71,1 66,9 67,3
Ulstein kommune 109,0 109,7 104,9 99,8 107,9
Vestnes kommune 79,6 79,7 76,6 85,2 81,2
Vestvågøy kommune 129,2 140,8 156,5 153,7 158,3
Vindafjord kommune 116,0 117,9 116,0 114,4 111,7
Vågan kommune 123,7 136,4 141,7 142,0 150,8
Antall elever per årsverk til undervisning
Andøy kommune 8,2 8,0 7,3 7,7 7,6
Averøy kommune 10,4 10,5 10,9 10,9 10,6
Brønnøy kommune 10,9 11,9 10,7 10,1 10,5
Giske kommune 12,1 12,6 12,2 12,0 11,8
Hadsel kommune 8,8 8,5 9,6 9,8 9,6
Inderøy kommune 10,5 10,5 10,0 10,3 10,8
Indre Fosen kommune 10,6 10,4
Oppdal kommune 9,6 9,7 10,1 9,9 10,1
Rauma kommune 11,4 11,9 11,8 11,3 10,4
Røros kommune 12,7 11,7 11,3 12,1 11,5
Sortland - Suortá kommune 11,0 9,9 10,0 10,0 10,2
Surnadal kommune 11,2 10,4 10,1 10,7 10,3
Ulstein kommune 11,9 11,3 12,2 12,5 11,4
Vestnes kommune 11,0 10,9 10,8 10,0 10,4
Vestvågøy kommune 11,5 10,9 10,0 9,9 9,6
Vindafjord kommune 10,8 10,5 10,3 10,7 11,1
Vågan kommune 10,0 8,8 8,9 8,5 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Andøy kommune 16 16 17 17 14
Averøy kommune 11 13 16 17 15
Brønnøy kommune 19 14 17 15 23
Giske kommune 18 15 14 15 18
Hadsel kommune 25 23 29 43 46
Inderøy kommune 16 13 14 16 16
Indre Fosen kommune 21 25
Oppdal kommune 7 9 10 14 15
Rauma kommune 13 14 14 12 14
Røros kommune 7 9 12 12 15
Sortland - Suortá kommune 32 33 31 36 38
Surnadal kommune 15 15 18 17 17
Ulstein kommune 13 14 14 15 15
Vestnes kommune 15 14 15 17 19
Vestvågøy kommune 18 22 26 28 26
Vindafjord kommune 20 18 16 16 15
Vågan kommune 21 30 30 24 19
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Andøy kommune 34,4 32,9 29,0 28,7 34,3
Averøy kommune 65,9 57,2 47,5 45,9 48,0
Brønnøy kommune 51,7 74,5 59,7 63,8 42,2
Giske kommune 66,5 80,2 80,6 77,7 64,3
Hadsel kommune 36,6 37,5 30,1 21,1 19,8
Inderøy kommune 56,3 70,1 63,1 52,9 52,0
Indre Fosen kommune 60,0 50,7
Oppdal kommune 122,8 86,3 85,3 59,5 55,5
Rauma kommune 68,7 64,0 67,1 77,2 65,8
Røros kommune 88,6 63,4 47,5 48,3 37,2
Sortland - Suortá kommune 41,8 39,8 41,4 35,0 34,2
Surnadal kommune 45,1 42,7 34,8 37,4 35,9
Ulstein kommune 92,0 80,3 85,0 73,3 74,1
Vestnes kommune 53,9 55,2 51,4 45,5 40,1
Vestvågøy kommune 74,7 63,1 56,3 50,9 53,1
Vindafjord kommune 55,0 61,0 67,6 70,5 75,9
Vågan kommune 54,8 37,3 37,5 46,1 58,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Andøy kommune 23,0 22,6 23,4 24,7 21,1
Averøy kommune 14,0 16,4 20,3 20,9 19,6
Brønnøy kommune 19,0 14,5 16,1 14,2 21,8
Giske kommune 16,3 14,1 13,8 14,2 16,9
Hadsel kommune 22,2 21,0 28,9 41,6 43,9
Inderøy kommune 17,1 13,5 14,4 17,7 18,3
Indre Fosen kommune 16,0 18,8
Oppdal kommune 7,5 10,5 11,1 15,7 16,9
Rauma kommune 14,9 16,5 15,9 13,4 14,4
Røros kommune 11,9 15,7 20,3 21,2 25,4
Sortland - Suortá kommune 23,3 22,6 21,8 25,7 26,8
Surnadal kommune 22,7 22,0 26,0 25,6 25,8
Ulstein kommune 12,0 12,9 13,0 15,4 14,0
Vestnes kommune 18,3 17,6 19,0 19,7 23,3
Vestvågøy kommune 14,2 15,7 16,4 17,9 16,7
Vindafjord kommune 17,5 15,5 14,1 13,8 13,1
Vågan kommune 16,9 21,7 21,4 17,0 12,5
Lærertetthet 1.-7. trinn
Andøy kommune 9,3 10,4 8,5 8,9 8,4
Averøy kommune 10,2 10,7 11,0 11,0 11,1
Brønnøy kommune 11,3 13,1 11,0 10,1 11,0
Giske kommune 13,3 13,2 12,6 12,5 12,2
Hadsel kommune 9,6 9,9 11,0 11,1 10,6
Inderøy kommune 10,3 11,3 10,3 10,6 11,2
Indre Fosen kommune 11,0 10,9
Oppdal kommune 11,0 10,8 11,8 11,1 11,6
Rauma kommune 11,8 12,0 12,1 11,9 10,7
Røros kommune 12,7 12,6 11,6 13,0 12,1
Sortland - Suortá kommune 11,4 11,0 10,9 11,3 11,2
Surnadal kommune 11,5 11,1 10,7 11,1 10,2
Ulstein kommune 12,0 11,8 12,0 12,7 11,4
Vestnes kommune 12,0 11,9 11,3 10,6 10,4
Vestvågøy kommune 12,5 11,4 10,8 11,0 10,5
Vindafjord kommune 11,1 10,8 10,8 10,8 10,9
Vågan kommune 11,3 9,9 9,9 9,7 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Andøy kommune 9,4 7,9 9,0 8,8 9,6
Averøy kommune 14,2 13,8 14,2 14,1 12,8
Brønnøy kommune 13,4 13,5 13,7 14,0 13,3
Giske kommune 13,1 15,7 15,7 14,7 14,9
Hadsel kommune 10,3 9,2 10,2 10,5 10,6
Inderøy kommune 14,8 12,6 13,0 13,4 13,9
Indre Fosen kommune 13,9 13,3
Oppdal kommune 11,4 12,4 12,0 12,6 12,0
Rauma kommune 14,0 15,7 14,7 13,8 13,2
Røros kommune 16,8 13,3 14,2 14,4 14,5
Sortland - Suortá kommune 13,9 11,2 11,6 11,1 11,9
Surnadal kommune 13,8 12,2 12,0 13,2 14,3
Ulstein kommune 15,6 13,8 17,0 16,6 15,6
Vestnes kommune 12,4 12,5 13,8 12,3 14,5
Vestvågøy kommune 13,7 14,3 12,2 11,5 11,5
Vindafjord kommune 13,8 13,5 12,9 14,1 15,9
Vågan kommune 10,6 9,7 9,9 9,3 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning
Andøy kommune 11,7 16,1 12,0 12,6 11,9
Averøy kommune 13,4 14,1 15,4 15,1 14,8
Brønnøy kommune 14,8 17,8 14,6 14,4 13,8
Giske kommune 16,6 17,0 16,9 17,0 16,7
Hadsel kommune 13,0 16,0 14,1 14,9 14,2
Inderøy kommune 14,5 14,1 14,2 15,2 15,1
Indre Fosen kommune 15,3 15,2
Oppdal kommune 13,6 13,5 14,1 14,4 14,5
Rauma kommune 15,0 15,7 15,7 15,6 14,1
Røros kommune 17,0 16,6 16,2 16,1 15,3
Sortland - Suortá kommune 15,1 13,9 14,1 14,7 15,2
Surnadal kommune 14,8 13,7 13,6 13,7 13,5
Ulstein kommune 16,8 15,5 17,2 17,0 16,0
Vestnes kommune 14,7 14,8 15,4 13,8 15,1
Vestvågøy kommune 16,0 15,8 14,7 13,9 14,9
Vindafjord kommune 14,6 14,5 13,6 13,8 14,5
Vågan kommune 15,7 12,8 13,6 13,2 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Andøy kommune 10,9 10,0
Averøy kommune 14,5 13,8
Brønnøy kommune 12,9 12,4
Giske kommune 15,3 14,7
Hadsel kommune 13,6 14,8
Inderøy kommune 13,4 13,1
Indre Fosen kommune 12,8 13,0
Oppdal kommune 13,5 13,5
Rauma kommune 14,7 12,6
Røros kommune 14,9 12,5
Sortland - Suortá kommune 13,5 15,0
Surnadal kommune 11,6 11,1
Ulstein kommune 15,8 13,6
Vestnes kommune 12,9 12,7
Vestvågøy kommune 13,1 13,3
Vindafjord kommune 12,3 12,0
Vågan kommune 14,6 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Andøy kommune 13,9 11,8
Averøy kommune 13,4 15,2
Brønnøy kommune 14,7 14,3
Giske kommune 16,5 16,9
Hadsel kommune 15,6 13,2
Inderøy kommune 13,8 14,8
Indre Fosen kommune 16,3 15,5
Oppdal kommune 14,3 15,8
Rauma kommune 13,9 13,6
Røros kommune 15,8 16,0
Sortland - Suortá kommune 14,4 13,9
Surnadal kommune 13,9 12,3
Ulstein kommune 15,1 15,4
Vestnes kommune 13,2 14,3
Vestvågøy kommune 14,0 14,2
Vindafjord kommune 12,9 14,4
Vågan kommune 11,4 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Andøy kommune 13,6 15,1
Averøy kommune 17,9 15,8
Brønnøy kommune 16,4 15,3
Giske kommune 20,3 19,5
Hadsel kommune 16,2 14,6
Inderøy kommune 19,6 18,2
Indre Fosen kommune 17,6 17,8
Oppdal kommune 15,5 14,8
Rauma kommune 18,6 17,0
Røros kommune 18,0 18,1
Sortland - Suortá kommune 16,8 17,2
Surnadal kommune 16,6 19,3
Ulstein kommune 20,7 19,5
Vestnes kommune 15,8 19,2
Vestvågøy kommune 15,0 18,0
Vindafjord kommune 17,3 19,7
Vågan kommune 13,8 13,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Andøy kommune 83,1 83,7 68,7 72,9 81,8
Averøy kommune 96,3 91,7 94,7 94,3 98,4
Brønnøy kommune 98,3 95,9 97,9 97,3 97,9
Giske kommune 92,9 91,9 90,4 96,5 92,3
Hadsel kommune 93,8 93,5 90,4 93,4 95,8
Inderøy kommune 99,3 99,3 99,1 97,9 98,4
Indre Fosen kommune 95,9 92,9
Oppdal kommune 97,8 99,3 99,0 99,6 97,5
Rauma kommune 95,8 100,0 95,8 93,7 95,9
Røros kommune 96,2 94,8 93,9 91,7 95,4
Sortland - Suortá kommune 89,8 86,9 86,4 88,2 93,1
Surnadal kommune 96,7 91,7 98,6 95,7 97,5
Ulstein kommune 99,2 96,7 100,0 100,0 99,4
Vestnes kommune 92,4 85,4 85,4 82,4 84,5
Vestvågøy kommune 98,5 96,1 91,8 93,4 93,1
Vindafjord kommune 94,5 94,7 95,7 97,5 98,8
Vågan kommune 94,6 88,8 93,1 92,3 94,3
Lærertimer som gis til undervisning
Andøy kommune 46 162 46 322 47 689 43 896 44 046
Averøy kommune 51 492 50 680 50 423 49 909 48 628
Brønnøy kommune 65 481 60 380 66 251 69 582 66 047
Giske kommune 68 522 67 015 68 647 70 144 71 246
Hadsel kommune 72 152 73 003 65 502 65 168 68 058
Inderøy kommune 60 784 60 591 61 374 58 392 56 080
Indre Fosen kommune 84 577 85 386
Oppdal kommune 59 407 59 578 58 470 58 641 57 712
Rauma kommune 54 807 53 162 54 787 57 275 61 376
Røros kommune 33 462 34 163 36 635 33 293 34 132
Sortland - Suortá kommune 86 105 92 838 91 575 90 038 90 327
Surnadal kommune 43 443 45 325 45 271 42 934 43 141
Ulstein kommune 72 116 71 897 68 124 64 203 70 134
Vestnes kommune 50 744 50 827 49 620 54 750 52 190
Vestvågøy kommune 84 920 91 698 103 007 100 302 103 921
Vindafjord kommune 73 944 76 033 75 996 74 551 72 155
Vågan kommune 80 787 88 709 90 744 92 267 98 095
Undervisningstimer totalt per elev
Andøy kommune 86 88 97 92 94
Averøy kommune 69 68 66 66 67
Brønnøy kommune 66 60 67 71 68
Giske kommune 59 57 59 59 61
Hadsel kommune 80 83 74 73 75
Inderøy kommune 68 68 71 69 66
Indre Fosen kommune 67 69
Oppdal kommune 73 73 70 72 70
Rauma kommune 63 60 60 63 69
Røros kommune 56 61 63 59 62
Sortland - Suortá kommune 65 72 71 71 70
Surnadal kommune 64 69 70 67 69
Ulstein kommune 60 63 59 57 63
Vestnes kommune 65 65 66 72 69
Vestvågøy kommune 62 66 71 72 74
Vindafjord kommune 66 68 69 67 65
Vågan kommune 71 80 80 83 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no