Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Giske kommune
Kommunenr 1532
Alle grunnskoler med adresse i Giske kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 107,4 104,9 104,7 107,2 108,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 12,6 12,2 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 18 15 14 15 18
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,5 80,2 80,6 77,7 64,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,3 14,1 13,8 14,2 16,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 13,2 12,6 12,5 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,1 15,7 15,7 14,7 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 17,0 16,9 17,0 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,3 19,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,9 91,9 90,4 96,5 92,3
Lærertimer som gis til undervisning 68 522 67 015 68 647 70 144 71 246
Undervisningstimer totalt per elev 59 57 59 59 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no