Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt i dag 18. september.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Giske kommune
Kommunenr 1532
Alle grunnskoler med adresse i Giske kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 106,2 107,4 104,9 104,7 107,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 12,1 12,6 12,2 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 18 18 15 14 15
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,7 66,5 80,2 80,6 77,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,7 16,3 14,1 13,8 14,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 13,3 13,2 12,6 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 13,1 15,7 15,7 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 16,6 17,0 16,9 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4 92,9 91,9 90,4 96,5
Lærertimer som gis til undervisning 68 301 68 522 67 015 68 647 70 144
Undervisningstimer totalt per elev 59 59 57 59 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no