Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gimsøy skole
Grogata 20
3730 SKIEN
Org.nr 976824466
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,6 30,0 26,8 25,1 28,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 13,9 15,0 15,1 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 0 1 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 163,1 236,0 712,8 590,7 97,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,1 5,0 1,8 2,2 11,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,7 18,5 20,0 20,2 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 21,2 22,0 22,3 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,1 100,0 98,7 99,4 90,6
Lærertimer som gis til undervisning 18 148 16 759 14 637 13 818 15 391
Undervisningstimer totalt per elev 49 47 44 43 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no