Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gimsøy skole
Vinje
8314 GIMSØYSAND
Org.nr 874558532
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vågan kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,2 7,3 8,0 9,6 5,8
Antall elever per årsverk til undervisning 4,1 6,0 6,1 5,1 3,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 161,5 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,4 6,4 6,5 5,0 3,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,7 7,1 7,1 7,1 5,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,4 7,8 8,4 6,3 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,0 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 3,0 3,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,9 5,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 82,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 973 5 022 5 382 6 552 3 949
Undervisningstimer totalt per elev 175 120 117 139 188
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no