Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gimsøy skole
Vinje
8314 GIMSØYSAND
Org.nr 874558532
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vågan kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,4 4,2 7,3 8,0 9,6
Antall elever per årsverk til undervisning 4,0 4,1 6,0 6,1 5,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 161,5 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,2 4,4 6,4 6,5 5,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,1 4,7 7,1 7,1 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,4 6,4 7,8 8,4 6,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 3,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 82,1
Lærertimer som gis til undervisning 3 025 2 973 5 022 5 382 6 552
Undervisningstimer totalt per elev 178 175 120 117 139
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no