Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gimse ungdomsskole
Gammelbakkan 15
7224 MELHUS
Org.nr 974559609
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Melhus kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 30,3 32,7 31,0 30,5 30,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 13,2 14,4 13,8 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 151,0 155,5 127,4 109,5 88,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,1 7,5 8,8 10,4 12,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,0 18,2 19,2 18,4 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,7 21,5 25,2 21,9 22,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 441 18 952 15 860 16 488 17 435
Undervisningstimer totalt per elev 50 50 45 48 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no