Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gimle skule
Fyresdalsvegen 2237
3870 FYRESDAL
Org.nr 975278727
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Fyresdal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 24,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 31,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 14 209
Undervisningstimer totalt per elev 87
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no