Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gimle skule
Fyresdalsvegen 2237
3870 FYRESDAL
Org.nr 975278727
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Fyresdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Gimle skule 17,6 21,7 22,1 23,4 24,1
Fyresdal kommune 17,6 21,7 22,1 23,4 24,1
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Gimle skule 10,8 8,7 8,8 8,6 8,2
Fyresdal kommune 10,8 8,7 8,8 8,6 8,2
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Gimle skule 5 4 6 5 5
Fyresdal kommune 5 4 6 5 5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Gimle skule 32,0 42,4 27,5 33,2 31,5
Fyresdal kommune 32,0 42,4 27,5 33,2 31,5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Gimle skule 30,3 18,4 28,5 22,3 21,5
Fyresdal kommune 30,3 18,4 28,5 22,3 21,5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Gimle skule 13,0 9,4 10,0 9,6 9,1
Fyresdal kommune 13,0 9,4 10,0 9,6 9,1
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Gimle skule 11,0 11,0 9,8 10,1 9,8
Fyresdal kommune 11,0 11,0 9,8 10,1 9,8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Gimle skule 14,9 12,6 13,8 13,8 12,5
Fyresdal kommune 14,9 12,6 13,8 13,8 12,5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Gimle skule 11,5 9,3
Fyresdal kommune 11,5 9,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Gimle skule 16,2 16,5
Fyresdal kommune 16,2 16,5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Gimle skule 14,4 13,7
Fyresdal kommune 14,4 13,7
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Gimle skule 75,0 94,4 92,4 98,0 98,2
Fyresdal kommune 75,0 94,4 92,4 98,0 98,2
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Gimle skule 11 186 13 838 13 927 14 258 14 209
Fyresdal kommune 11 186 13 838 13 927 14 258 14 209
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Gimle skule 65 82 81 82 87
Fyresdal kommune 65 82 81 82 87
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no