Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gimle Oppveksttun - Skole
St. Olavs Vei 20
5052 BERGEN
Org.nr 974738015
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 42,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 276,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 771
Undervisningstimer totalt per elev 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no