Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gimle Oppveksttun - Skole
St. Olavs Vei 20
5052 BERGEN
Org.nr 974738015
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 39,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 203,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 587
Undervisningstimer totalt per elev 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no