Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gimle Oppveksttun - Skole
St. Olavs Vei 20
5052 BERGEN
Org.nr 974738015
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Gimle Oppveksttun - Skole 39,5 40,4 42,1 42,1 43,7
Bergen kommune 2 443,4 2 422,1 2 432,8 2 458,1 2 482,3
Hordaland fylke 5 455,0 5 459,6 5 487,1 5 554,3 5 585,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Gimle Oppveksttun - Skole 13,6 13,4 14,2 15,1 13,5
Bergen kommune 13,8 13,6 13,5 13,4 13,1
Hordaland fylke 12,6 12,5 12,5 12,3 12,2
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Gimle Oppveksttun - Skole 2 4 4 2 2
Bergen kommune 266 274 281 296 319
Hordaland fylke 743 766 801 834 866
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Gimle Oppveksttun - Skole 203,0 118,6 142,0 276,7 250,0
Bergen kommune 108,6 105,3 102,9 97,8 90,9
Hordaland fylke 80,7 78,8 75,5 72,6 70,2
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Gimle Oppveksttun - Skole 5,8 10,0 8,3 4,5 4,6
Bergen kommune 10,9 11,3 11,6 12,1 12,9
Hordaland fylke 13,6 14,0 14,6 15,0 15,5
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Gimle Oppveksttun - Skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bergen kommune 14,9 14,7 14,7 14,4 14,0
Hordaland fylke 13,5 13,4 13,4 13,2 13,0
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Gimle Oppveksttun - Skole 18,1 17,8 18,9 20,1 18,0
Bergen kommune 16,2 16,3 16,3 16,6 16,3
Hordaland fylke 14,7 14,9 14,9 15,0 14,9
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Gimle Oppveksttun - Skole 22,0 20,7 22,7 23,5 20,9
Bergen kommune 18,8 18,4 18,6 18,2 17,4
Hordaland fylke 17,1 17,0 17,1 16,9 16,5
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Gimle Oppveksttun - Skole 0,0
Bergen kommune 15,0
Hordaland fylke 14,7
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Gimle Oppveksttun - Skole 0,0
Bergen kommune 18,2
Hordaland fylke 17,0
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Gimle Oppveksttun - Skole 20,9
Bergen kommune 20,0
Hordaland fylke 18,7
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Gimle Oppveksttun - Skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Bergen kommune 99,6 99,4 99,1 99,2 99,4
Hordaland fylke 98,9 98,8 98,3 98,4 98,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Gimle Oppveksttun - Skole 22 587 23 426 22 971 22 771 24 244
Bergen kommune 1 494 809 1 516 582 1 530 141 1 549 310 1 586 357
Hordaland fylke 3 399 598 3 431 010 3 459 313 3 508 500 3 553 356
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Gimle Oppveksttun - Skole 48 49 46 44 48
Bergen kommune 52 53 53 53 55
Hordaland fylke 57 57 57 58 58
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no