Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gimle Oppveksttun - Skole
St. Olavs vei 20
5052 BERGEN
Org.nr 974738015
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 40,4 42,1 42,1 43,7 46,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 14,2 15,1 13,5 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 118,6 142,0 276,7 250,0 255,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 8,3 4,5 4,6 4,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,8 18,9 20,1 18,0 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,7 22,7 23,5 20,9 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,9 19,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 426 22 971 22 771 24 244 24 889
Undervisningstimer totalt per elev 49 46 44 48 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no