Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gilje skule
Giljevegen 251
5430 BREMNES
Org.nr 975281310
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bømlo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,8 10,9 11,8 11,4 11,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 11,0 11,0 10,5 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 4 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,4 104,5 89,1 30,9 48,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,5 10,1 11,6 31,7 19,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 11,2 11,3 10,8 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,0 12,6 12,9 12,5 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 584 7 839 8 208 7 866 7 486
Undervisningstimer totalt per elev 63 68 67 70 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no