Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gildeskål kommune
Kommunenr 1838
Alle grunnskoler med adresse i Gildeskål kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,9 33,4 31,6 30,1 31,7
Antall elever per årsverk til undervisning 7,1 7,1 7,2 7,5 6,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 3 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,2 44,0 45,1 61,8 41,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,9 14,9 15,1 11,3 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,0 8,1 8,5 8,7 8,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,5 7,3 6,9 7,3 6,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,0 9,2 9,9 9,9 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,2 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,5 8,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,4 73,8 79,6 72,5 87,7
Lærertimer som gis til undervisning 22 899 21 933 21 093 19 927 20 977
Undervisningstimer totalt per elev 100 100 98 95 104
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no