Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gildeskål kommune
Kommunenr 1838
Alle grunnskoler med adresse i Gildeskål kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 36,5 34,9 33,4 31,6 30,1
Antall elever per årsverk til undervisning 7,0 7,1 7,1 7,2 7,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 5 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,4 44,2 44,0 45,1 61,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,9 14,9 14,9 15,1 11,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,9 8,0 8,1 8,5 8,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,5 7,5 7,3 6,9 7,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,9 9,0 9,2 9,9 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 80,9 90,4 73,8 79,6 72,5
Lærertimer som gis til undervisning 23 613 22 899 21 933 21 093 19 927
Undervisningstimer totalt per elev 101 100 100 98 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no