Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gibostad barne- og ungdomsskole
Lysnesveien 28
9372 GIBOSTAD
Org.nr 975285383
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lenvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,3 9,3 9,0 8,6 8,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 9,4 8,5 8,6 8,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,0 54,4 112,5 60,7 101,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,7 16,1 7,1 12,4 7,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 9,5 9,0 9,3 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,1 12,1 10,8 10,4 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 11,8 11,3 11,3 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,5 73,6 78,6 84,3 89,6
Lærertimer som gis til undervisning 5 519 6 125 5 922 5 312 5 031
Undervisningstimer totalt per elev 62 76 82 82 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no