Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gibostad barne- og ungdomsskole
Lysnesveien 28
9372 GIBOSTAD
Org.nr 975285383
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Senja kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,3 9,0 8,6 8,0 7,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 8,5 8,6 8,3 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,4 112,5 60,7 101,7 115,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1 7,1 12,4 7,2 7,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 9,0 9,3 10,1 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,1 10,8 10,4 7,8 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,8 11,3 11,3 10,7 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,3 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,9 11,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 73,6 78,6 84,3 89,6 92,2
Lærertimer som gis til undervisning 6 125 5 922 5 312 5 031 4 530
Undervisningstimer totalt per elev 76 82 82 85 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no