Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Geiranger skule
Geiranger
6216 GEIRANGER
Org.nr 974617994
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stranda kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,4 5,2 5,4 4,7 4,8
Antall elever per årsverk til undervisning 4,8 4,6 4,8 4,4 4,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,8 4,4 5,5 5,1 5,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,5 6,3 4,9 4,7 1,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,5 5,1 5,4 5,0 4,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 1,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 74,7 95,9 95,5 91,9 68,4
Lærertimer som gis til undervisning 3 381 3 262 3 259 3 048 3 155
Undervisningstimer totalt per elev 147 155 148 160 166
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no